Din Boligadvokat

Aktuelt

Antall treff: 18

Endringer av garantireglene i bustadoppføringslova

I endringslov av 16. desember 2016, og med virkning fra 1. januar 2017, ble det gjort endringer i garantireglene i bustadoppføringslova.

Endringer av garantireglene i bustadoppføringslova

Mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Høyesterett har i en nylig avsagt dom (15. februar 2017) enstemmig avklart spørsmålet om hvem som må bære risikoen for mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjorde den 10. november 2016 at TEK 17 nå er sendt på høring.

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring

Om terskelen for vesentlig avvik, prosentlæren og standardhevingsfradrag

På bakgrunn av gjentagende spørsmål i henvendelsene vi mottar, vil vi i denne artikkelen gå nærmere inn på noen av de sentrale vurderingene som foretas ved vurdering av kjøpers krav mot selger etter reglene i avhendingsloven.

Om terskelen for vesentlig avvik, prosentlæren og standardhevingsfradrag

Forslag til endringer av garantiordning i bustadoppføringslova og avhendingsloven

Et lovutvalg har i 2015 og 2016 evaluert garantireglene i bustadoppføringsloven med henblikk på både dagens ordning og forslag til forenklinger og suppleringer som kan komme både forbruker og entreprenør til gode.

Forslag til endringer av garantiordning i bustadoppføringslova og avhendingsloven

Søknadsplikt for oppdeling av boenheter til utleie

Fra og med 1. januar 2016 blir tidligere usikkerhet og ujevn kommunal praksis erstattet av en forskriftsendring som gir klart svar på hvilke bygningsmessig endringer som utløser søknadsplikt om opprette av ny boenhet.

Søknadsplikt for oppdeling av boenheter til utleie

Tilstandsrapport ved salg av eiendom - NS 3600

Ved omsetning av fast eiendom er takster ett av de mest sentrale dokumentene for både selger og kjøper. I denne artikkelen skal vi se nærmere på tilstandsrapporten NS 3600, som nå har vært tilgjengelig på markedet i overkant av to år.

Tilstandsrapport ved salg av eiendom - NS 3600

Slik gjør du butikk på kjøp, seksjonering og salg av bolig

Markedet betaler gjennomgående betydelig mer pr kvm for seksjonerte enheter solgt enkeltvis enn flere useksjonerte boenheter solgt samlet. Det er derfor mulig å tjene på å kjøpe bygårder, seksjonere og selge eierseksjoner. I nedenstående kronologiske oversikt over 7 punkter er særlig vektlagt hvilke juridiske forhold du bør være oppmerksom på i en slik prosess.

Slik gjør du butikk på kjøp, seksjonering og salg av bolig

Utleie av deler av egen boligeiendom

Mange boliger er innrettet med mulighet for utleie. Om eieren selv bor i boenheten med størst utleieverdi kan leieinntektene være skattefrie. Det er imidlertid ikke alle utleieenheter som er lovlige. Hva kan være konsekvensene av ulovlig utleie? Hvordan kan man vite om utleienheten er lovlig? Hva kan man gjøre for å legalisere en ulovlig utleieenhet? Dette er spørsmål vi skal se nærmere på nedenfor.

Utleie av deler av egen boligeiendom

Reklamasjonsfrist ved kjøp av fast eiendom

Ved reklamasjon over fast eiendom blir det ofte stilt spørsmål ved om kjøper har reklamert i tide. Det er derfor av betydning å vite når reklamasjonsfristen starter å løpe og hvor lenge reklamasjonsfristen løper. To nyere dommer fra Norges Høyesterett, begge med utspring av eiendomskjøp i eller like utenfor Bergen, avklarer rettstilstanden.

Reklamasjonsfrist ved kjøp av fast eiendom

For deg som skal selge bolig

Ved salg av bolig må du ta stilling til hva du vil gjøre selv og hva du vil overlate til megler/oppgjørsansvarlig.

For deg som skal selge bolig

Erstatning og/eller prisavslag?

Nedenfor ser vi på hvilken mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende etter å ha kjøpt eiendom med mangel.

Erstatning og/eller prisavslag?

Særfordeling av kostnader i eierseksjonssameie?

Må alle sameiere betale for kostnader, drift eller vedlikehold av installasjoner på fellesarealet til eierseksjonssameiet, selv om de ikke får direkte nytte av det selv?

Ansvar som eier av fast eiendom

Enten du eier fast eiendom eller er en i en prosess med å bli eier av fast eiendom, bør du være bevisst på ansvaret som følger med en slik eierposisjon.

Ansvar som eier av fast eiendom

Skatt på leieinntekter

Investering i eiendom kan være særdeles gunstig skattemessig. Ikke minst om du har behov for å redusere skattepliktig formue. Nedenfor tar vi for oss hvordan du kan leie ut med minst mulig skattlegging av leieinntektene

Skatt på leieinntekter

Direktekrav - springende regress - subrogasjon

Når du (C) har kjøpt en eiendom og oppdager en mangel, vil utgangspunktet være at du retter krav mot din kontraktspart/selger (B). I noen tilfeller kan det imidlertid være formålstjenlig eller nødvendig å rette krav bakover i rekken.

Fordeling av kostnader i eierseksjonssameier

Hvilke kostnader tilkommer den enkelte sameier selv å dekke og hvilke kostnader tilkommer eierseksjonssameiet å dekke?

Borettslag eller eierseksjonssameie?

Bolig kan eies som ordinært tingsrettslig sameie, i boligaksjeselskap, i borettslag, eller i eierseksjonssameie. Enten utgangspunktet er at du skal føre opp ny boligmasse for salg, omdanne fra næring til bolig for å selge, eller rigge eksisterende boligmasse for salg, står valget i praksis mellom å danne borettslag eller eierseksjonssameie dersom du har flere boenheter du ønsker å selge. Å selge boenhetene samlet og "uorganisert" er sjelden det mest lønnsomme.

Borettslag eller eierseksjonssameie?
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende