Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Får du ikke betalt?

Dersom du ikke har levert hele din ytelse kan du holde tilbake restytelsen til etter at betaling har skjedd. Om du har levert på kreditt må du inndrive kravet ditt på ordinær måte. Fremgangsmåten for inndrivelse avhenger om kravet ditt er bestridt.

Ubestridte krav inndrives med at det først sendes varsel om tvangsfullbyrdelse med anmodning om å innfri faktura eller annet skriftstykke innen 14 dager. Om betaling fortsatt ikke skjer kan du sende begjæring om utlegg/forliksklage til namsmyndigheten der kjøper bor.

Dersom kjøper har bestridt kravet ditt må du først sende varsel om at du vil ta ut forliksklage eller stevning om kjøper ikke betaler innen en nærmere angitt frist. Deretter kan du ta ut forliksklage ved kjøpers hjemting. Om kjøper er eller har vært representert ved advokat er det også et alternativ å ta ut stevning direkte for tingretten.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende