Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av eiendom med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å hevde at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.

1. Retting

Foreligger en mangel kan du kreve mangelen rettet for selgers regning. Selger har rett til å utbedre mangelen om dette kan skje uten urimelig ulempe for deg. Husk derfor alltid å avklare om selger ønsker å benytte sin utbedringsrett. Ved akutte feil og mangler har du imidlertid både rett og plikt til å utbedre mangelen direkte selv (f. eks. lekk vannrør).

2. Prisavslag

Dersom selgeren ikke utbedrer mangelen kan du kreve prisavslag tilsvarende kostnadene med å få mangelen rettet.

3. Heving

Du kan heve avtalen, dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.

Generelt kan sies at det skal mye til for å heve et kjøp, med mindre man har tatt uttrykkelig forbehold om dette. Heving innebærer at partenes plikter til å oppfylle avtalen bortfaller. Om partene har prestert sine kontraktsytelser skal ytelsene tilbakeføres. Heving kan kombineres med erstatning.

4. Erstatning

Alene eller i tillegg til de øvrig nevnte krav, kan du kreve erstattet ditt økonomiske tap eller utlegg som følge av mangelen.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende