Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Generelle råd til selger i tvist

Nedenfor er inntatt noen råd deg som skal selge eller har solgt eiendom, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt eiendom. Dersom du ikke får betalt, kan du lese våre råd her.

I undermenyen finner du mer informasjon om reklamasjonsfrister, muligheter for inndekning ved fremsettelse av krav mot din hjemmelsmann, vurderingstema for hvorvidt kjøper har et krav, samt hvilke ulike typer krav du vil måtte forholde deg til.

Kjøpere forventer i alminnelighet at eiendommen oppfyller de kvaliteter som fremkommer av salgsdokumentasjonen. Som selger identifiseres du med meglers eventuelle feil. Les derfor grundig gjennom salgsdokumentene (salgsprospekt, takst, boligsalgsrapport osv) og kontroller dokumentene for feil. Sett deg inn i hvilke krav som i alminnelighet stilles til eiendommen du skal selge. Eventuelle avvik/feil bør omtales i salgsdokumentene slik at kjøper ikke senere kan anføre at det foreligger mangel. Ved salg av brukt bolig bør du være forsiktig med bruk av ord som "totalrehabilitert" og tilsvarende som kan gi kjøper grunn til å forvente at bygningsmassen tilfredsstiller krav til nybygg. Selg "as is" om du har anledning til det. Innhent gjerne hjelp til utarbeidelse av salgsrapport, samt hjelp med utføring av selve oppgjøret.

Dersom du har mottatt reklamasjon på det du har levert, har vi følgende råd:

1. Er reklamasjonen berettiget?

Det må vurderes om kjøper har et berettiget krav. Kravet er berettiget dersom det foreligger en mangel. Dersom du har levert noe med mangel har kjøper regelmessig et krav dersom han har reklamert rettidig til riktig adressat og kravet ikke er foreldet.

2. Kontakt advokat

Kontakt en advokat med lokal forankring og spesialisering i din type sak. Oftest vil det lønne seg å kontakte advokat så snart du får mistanke om at det vil kunne oppstå en tvist.

3. Vurder saken

Du bør snarest vurdere om kjøpers reklamasjoner har noe for seg. Advokaten vil kunne gi deg en juridisk vurdering av sannsynlig saksutfall i tilfelle rettssak. Undersøk om du har rettshjelpsdekning.

4. Dine innsigelser

Om du ikke vil oppfylle kjøpers krav bør du snarest skriftlig meddele kjøper hvorfor. Om kjøper ikke har reklamert innen rimelig tid må dette snarest skriftlig anføres da du ellers kan tape retten til å påberope deg for sen reklamasjon. Før du går inn i diskusjon om det foreligger en mangel, bør du ta et generelt forbehold om at det er reklamert for sent. Foreldelsesfristen for eventuelle krav løper helt til foreldelsen blir avbrutt ved at du erkjenner kravet, det tas ut forliksklage/stevning, saken bringes inn for klage- og reklamasjonsnemnd eller du mottar ordinært prosessvarsel. Den alminnelige foreldelsesfrist er på 3 år. Vurder om kravet kan være/bli foreldet.

5. Utbedringsrett

I fall kjøpers reklamasjon kan ha noe for seg gjelder generelt at du som selger/tjenesteyter har rett til selv å utbedre mangelen før kjøper for din regning kan få mangel utbedret av andre. Det er også andre begrensninger i hvilke misligholdsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende.

6. Krav mot tidligere salgsledd

Vurder om du kan rette krav mot tidligere salgsledd. I så fall bør du reklamere innen rimelig tid mot tidligere salgsledd.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende