Din Boligadvokat

Tjenester

Tvister etter kjøp og salg

Utgangspunktet for alle kjøp og salg er at avtaler skal holdes.

Tvister oppstår typisk når selger mener å ha levert i henhold til avtale, mens kjøper mener å ha fått levert noe som er dårligere enn det som ble avtalt. Uenigheten knytter seg typisk opp mot hva som var avtalt og/eller hva som er levert. Ved ordinære boligkjøp utarbeides ofte omfattende salgsoppgaver med boligsalgsrapporter. Dette hindrer ikke at hvert fjerde boligkjøp ender i tvist.

Hva selger plikter å levere vil ofte bero på en tolkning av det skriftlige materialet som forelå i det avtalen ble inngått sammenhold med lover og regler på det aktuelle rettsområdet. Vi har på denne nettsiden inntatt noen råd til selgere og kjøpere som er involvert i tvist.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende