Din Boligadvokat

Tjenester

Andre tvister

Vår bistand til løsning av tvister er ikke avgrenset til tvister som har sitt utspring i kjøp og salg av fast eiendom og håndverkertjenester.

Tvister oppstår også typisk mellom naboer, mellom rettighetshavere i ulike former for boligsammenslutninger, og mellom det offentlige og parter i byggesaker.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende