Din Boligadvokat

Aktuelt

Endringer i avhendingslova per 1. januar 2022

Avhendingsloven, som regulerer rettigheter og plikter ved kjøp og salg av bruktboliger, ble relativt nylig endret på flere punkter. Endringene trådte i kraft 1. januar 2022.

Som beskrevet i endringsloven ble det gjort endringer i flere av paragrafene i avhendingslova. Noen endringer var i hovedsak av språklig karakter, men flere bestemmelser fikk også vesentlig endret innhold.

I vår artikkel rundt innholdet i endringene er vist til at det uttalte hovedformålet bak lovendringen er å gjøre bolighandel til en tryggere prosess i forbrukerforhold. Dette gjøres mellom annet ved å endre fordelingen av risiko mellom kjøper til selger, slik at selger i betydelig større utstrekning får insentiver og pålegg om å gi utfyllende informasjon til kjøper i forbindelse med salget.

For å hjelpe selger med å gi fullgod informasjon er det også vedtatt en ny forskrift til avhendingslova, med det uttalte formål å «tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp».

De bygningssakkyndige får ved denne forskriften en klar «oppskrift» på hvordan en fullgod undersøkelse skal gjennomføres. Forutsatt at den utarbeidede tilstandsrapporten oppfyller kravene i forskriften, er det lovfestet i «nye» § 3-10 i avhendingsloven at kjøper «skal reknast for å kjenne til omstende som går tydeleg fram».

I forbindelse med endringene i avhendingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, har vi følgende råd til forbrukere som skal være kjøpere og selgere av fast eiendom:

Selgere:

  1. En forskriftsmessig utført tilstandsrapport er en god investering
  2. Gi heller for mye informasjon enn for lite – husk at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe som tydelig kommer frem av salgsdokumentasjonen
  3. Spar på alle kvitteringer og samsvarserklæringer fra arbeid du har fått utført i din eiertid (og særlig etter 1. januar 2022) - det må fremlegges til den bygningssakkyndige i forbindelse med tilstandsrapporten
  4. Tegn boligselgerforsikring/eierskifteforsikring
  5. Bruk tid ved utfylling av egenerklæringsskjemaet – husk at det er et svært sentralt informasjonsdokument som du gjør tilgjengelig for kjøper i forbindelse med salget

Kjøpere:

  1. Bruk god tid på å sette deg godt inn i hele salgsprospektet, med særlig vekt på egenerklæringsskjemaet til selger og den utarbeidede tilstandsrapporten
  2. Still alltid spørsmål til selger og eiendomsmegler om det du er usikker på eller trenger avklaring rundt – men gjør det skriftlig enten på e-post eller sms
  3. Tilstandsrapporten gir et anslag på utbedringskostnad, men rådfør deg alltid med noen andre fagkyndige før du «ankrer» på hva du må regne med å legge i en slik utbedring
  4. Ha et bevisst forhold til hva du kjøper - den nye loven fastslår klart at mangelsvurderingen knyttes til kjøpers forventninger opp mot eiendommens type, alder og synlige tilstand
  5. Les første punkt igjen – loven legger til grunn at du har kunnskap om alt som står i salgsdokumentasjonen og selgere har dermed alle incentiver til å ta inn mye informasjon og håpe at du er en av de kjøperne som fokuserer mest på bilder og styling før du inngir høyeste bud

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende