Din Boligadvokat

Aktuelt

Fordeling av kostnader i eierseksjonssameier

Hvilke kostnader tilkommer den enkelte sameier selv å dekke og hvilke kostnader tilkommer eierseksjonssameiet å dekke?

1. Hva dekkes av den enkelte sameier og hva dekkes av sameiet?

Spørsmålet reguleres av eierseksjonsloven § 20.

Den enkelte sameier må selv vedlikeholde det som er innenfor egen bruksenhet. Grensen går normalt i veggene som avgrenser bruksenheten. Vedlikehold av altaner og terrasser har vært ansett som felles ansvar selv om det bare er en sameier som har bruksrett til denne. At altaner og terrasser kan knyttes til bruksenheten som tilleggsdel, endrer ikke på dette så langt det dreier seg om bygningsmessig vedlikehold. Annet vedlikehold som gjelder altanens bruk – f.eks. vindskjerm eller innvendige fliser, er derimot en særutgift som den enkelte sameier må dekke. Utearal som tilhører enkelte seksjoner som tilleggsareal (ikke fellesaral) som hageareal foran rekkehusbolig, parkeringsplasser eller hageareal i blokkbebyggelse, plikter vedkommende sameier å vedlikeholde for egen regning.

Ovenstående gjelder med mindre annet er fastsatt i det aktuelle sameiets vedtekter.

2. Hvordan fordeles felleskostnader i sameiet?

Spørmålet reguleres av eierseksjonsloven § 23.

Utgangspunktet er at utgiftene fordeles etter sameiebrøken. Herfra gjøres dog unntak i fall "særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk", jf eierseksjonsloven § 23 første ledd. Se egen artikkel om særfordeling av kostnader her.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende