Din Boligadvokat

Aktuelt

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjorde den 10. november 2016 at TEK 17 nå er sendt på høring.
I pressemelding av 10. november 2016 ble kunngjort at TEK 17 nå er sendt på høring. Formålet med forskriften er å gjøre den mer brukervennlig, fjerne eller lempe på unødvendige og kostnadskrevende krav og bidra til at det blir billigere å bygge boliger.

Av endringer som gjelder alle boliger kan nevnes;

Overnevnte forslag er estimert å gi en reduksjon på ca NOK 100 000,-.

Av endringer som bare gjelder mindre leiligheter på under 50 kvm kan nevnes;

Hele høringsnotatet med vedlegg er tilgjengelig for gjennomgang på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Høringsfristen er 10. februar 2017, og det er ventet at TEK 17 vil gjelde fra 1. juli 2017.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende