Din Boligadvokat

Om oss

Advokaters kost nytte

Kjøp av advokattjenester må som enhver annen investering måles etter en kost/nytte vurdering.

Kjøp av tjenester er dyrt i Norge. Advokattjenester er intet unntak. Særlig dyrt blir det for kjøpere uten rett til mva-refusjon. Parter som er involvert i tvister knyttet til egen bolig- eller fritidseiendom vil imidlertid ofte kunne redusere sine kostnader vesentlig ved å kalle på rettshjelpsdekning under innbo- og/eller villaforsikring. Om du vinner en rettssak fullt ut vil du normalt også bli tilkjent sakskostnader fra motparten. Vi i Din Boligadvokat vinner oftere rettssaker enn vi taper.

Nytten ved å kjøpe advokattjenester avhenger særlig av saken din og advokaten det er aktuelt å engasjere. Er tvistesummen under NOK 50 000,- vil det sjeldent lønne seg å engasjere advokat. Det kan også være saker der du er tjent med å velge andre advokater enn oss.

Vi ønsker kun å påta oss oppdrag der vi ser at det vil være fornuftig for deg å engasjere oss som din boligadvokat. Derfor tilbyr vi gratis førstehåndvurdering av din sak. Vi gir beskjed dersom vi oppfatter din situasjon slik at du er best tjent med enten ikke å engasjere advokat eller engasjere en annen advokat enn oss.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende