Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Reklamer riktig på mangler

Du bør sende skriftlig reklamasjon/klage.

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert. I praksis bør reklamasjon skje i form av en skriftlig klage, gjerne pr e-post. Du bør ta vare på en kopi av klagen i tilfelle det skulle oppstå tvist.

Har selger tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget (gjelder brukt bolig), kan reklamasjonen fremsettes direkte ovenfor selgers forsikringsselskap. Send gjerne reklamasjonen per e-post for å dokumentere at reklamasjon er rettidig avsendt.

Vurder også om du kan fremme krav mot tidligere salgsledd eller leverandører. Fremsettelse av slikt direktekrav er særlig aktuelt i fall du er i tvil om vedkommende du kjøpte fra er søkegod.

Om du ønsker inspirasjon til utarbeidelse av klage kan du se på Forbrukerrådets maler til klagebrev.

Spør oss nå

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende