Din Boligadvokat

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Her på Din Boligadvokat publiserer vi løpende nye artikler og lenker til lover og relevante internettsider. Benytt gjerne søkefeltet oppe til høyre på siden dersom du ser etter noe konkret.

Spør oss nå

Endringer av garantireglene i bustadoppføringslova

I endringslov av 16. desember 2016, og med virkning fra 1. januar 2017, ble det gjort endringer i garantireglene i bustadoppføringslova.

Endringer av garantireglene i bustadoppføringslova

Mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Høyesterett har i en nylig avsagt dom (15. februar 2017) enstemmig avklart spørsmålet om hvem som må bære risikoen for mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjorde den 10. november 2016 at TEK 17 nå er sendt på høring.

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring

Om terskelen for vesentlig avvik, prosentlæren og standardhevingsfradrag

På bakgrunn av gjentagende spørsmål i henvendelsene vi mottar, vil vi i denne artikkelen gå nærmere inn på noen av de sentrale vurderingene som foretas ved vurdering av kjøpers krav mot selger etter reglene i avhendingsloven.

Om terskelen for vesentlig avvik, prosentlæren og standardhevingsfradrag

Forslag til endringer av garantiordning i bustadoppføringslova og avhendingsloven

Et lovutvalg har i 2015 og 2016 evaluert garantireglene i bustadoppføringsloven med henblikk på både dagens ordning og forslag til forenklinger og suppleringer som kan komme både forbruker og entreprenør til gode.

Forslag til endringer av garantiordning i bustadoppføringslova og avhendingsloven

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende